Slider

depositphotos 21231459 s-2019

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública convoca el procés selectiu per a cobrir 100 places en ingrés lliure, i 30 places en promoció interna, en el Cos Superior de Sistemes i Tecnologies de la Informació de l'Administració de l'Estat.

El perfil que es precisa és el de persones molt preparades, amb una formació important en telecomunicacions i tecnologies de la informació, com la que posseeixen els Enginyers de Telecomunicació, que podran desenvolupar la seva carrera professional, contribuir a la millora i transformació digital del país i col·laborar en projectes internacionals.

El Ministeri està impulsant, juntament amb diferents àmbits de l'Administració Pública espanyola, una reforma profunda del funcionament dels serveis públics, utilitzant les capacitats que les telecomunicacions i les tecnologies de la informació aporten.

Els membres dels Cossos de Tecnologies de la Informació de l'Administració de l'Estat s'encarreguen de la gestió de les Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, amb especial èmfasi en el desenvolupament de serveis públics electrònics. Aquests professionals podran aplicar totes les tecnologies, des de mainframe a mòbils, xarxes de telecomunicacions, big data, ciberseguretat, IoT, drons o realitat virtual.

El procés selectiu es realitzarà mitjançant el sistema d'oposició per als aspirants que es presentin per ingrés lliure, i mitjançant el sistema de concurs oposició per als aspirants que es presentin per promoció interna.

El termini d'inscripció s'obre el pròxim 1 de setembre i hi ha vint dies hàbils per a presentar les instàncies. Tota la informació es podrà trobar en el punt d'accés general (https://administracion.gob.es/) , i en la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Administració Pública (https://sede.inap.gob.es/).

Es pot consultar tota la informació referent a aquesta Oferta d'Ocupació Pública (temari, programa i procés selectiu) en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 207 del Divendres 31 de juliol de 2020 Sec. II.B. Pàg. 60954 (https://boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8872.pdf)