Gerència

El càrrec de gerent del COETC l’ocupa en David Nuño Vergel, professional que planifica i dirigeix l'activitat i els recursos de la demarcació, així com la  coordinació amb la resta de demarcacions i serveis generals.

 

David Nuño i Vergel
Gerent COETC