COETC

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació és l'òrgan executiu, de direcció i administració de l'organització general del COIT.

En l'àmbit territorial de Catalunya, de conformitat amb els requisits legals i estatutaris, la delegació de funcions de representació del Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació està delegada en un enginyer de telecomunicació. Aquesta funció recau en Francisco Viviani Rodríguez com a figura de Degà-Delegat del COETC. 

 

 

IMG 1854