COETC

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació és l'òrgan executiu, de direcció i administració de l'organització general del COIT.

En l'àmbit territorial de Catalunya, de conformitat amb els requisits legals i estatutaris,  la delegació de funcions de representació del Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació está delegada en un enginyer de telecomunicació.