Anima't a presentar-te als Premis!

COETC Logo peq firmas c-e

 

Per a tots aquells Enginyers de Telecomunicació (amb títol d'Enginyer de Telecomunicació, títol de Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació, o bé un títol que hagi estat homologat o reconegut per a exercir a Espanya la professió d'Enginyer de Telecomunicació), i que hagin defensat la seva Tesi Doctoral, presentat el seu projecte de fi de carrera o el treball fi de màster al 2018).

Recorda que el proper 31 de març finalitza el plaç per presentar-te als premis!

 

Premios